สั่งซื้อ

เงื่อนไขและข้อตกลง


กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้
กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งการเยี่ยมชมหรือการใช้เว็บไซต์ หรือการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณยืนยันในการยอมรับของคุณต่อเงื่อนไขของเว็บไซต์แห่งนี้
โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการเรียกดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ/หรือการสร้างคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยืนยันและรับรองว่าได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับในข้อกฎหมายที่เกิดจากการยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้
เงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายโดย Green Curmin ผ่านทางเว็บไซต์นี้ Green-Curmin.com การเปลี่ยนแปลงใดไปจากเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการยืนยันโดย Green Curmin เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นไม่รวมถึง ผู้ใช้งานที่เข้ามาและใช้บริการของ ร้านค้ายินยอมและเห็นชอบด้วยที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น หากผู้ใดที่ไม่เห็นชอบด้วยกับเงื่อนไขนี้ต้องระงับการใช้บริการของทางร้านและจากการทำธุรกรรมใด ๆ การส่งคำสั่งของคุณหมายถึงการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

І. การสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อจะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มการสั่งซื้อให้สมบูรณ์ ซึ่งสามารถกรอกรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดี @GreenCurmin ที่สามารถหาได้ที่หน้าร้าน คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งมายังเรา และคุณจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการสั่งซื้อของคุณรายละเอียดการสั่งซื้อจะปรากฏอยู่ในแชทไลน์ของผู้สั่งซื้อหลังการที่ได้ทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

ІІ. ราคาและโปรโมชั่น
ราคาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในไลน์แอดเป็นราคารวมทั้งสิ้นแล้ว หากมีการจัดโปรโมชั่น ลูกค้าของเราจะได้รับโอกาสในส่วนลดของสินค้าที่จัดโปรโมชั่นไว้ ราคาของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อ ณ เวลานั้น

ІІІ. ภารกิจ /เงื่อนไขการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งทั่วทุกพื้นที่ภายในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1-4 วันทำการ จัดส่งโดยตัวแทนจะทำหน้าที่จัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินคือ ชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า ในเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการส่งสินค้าโดยตัวแทน โดยการจัดส่งสินค้าจะดำเนินการทุกวันยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการ

ІV. การคืนเงิน
การขอคืนเงินหรือการยกเลิกได้ทางไลน์ @GreenCurmin ในการขอคืนเงินลูกค้าต้องแจ้งเหตุผลในการขอคืนเงิน เรามีสิทธิที่จะไม่ยอมรับการขอเงินคืนจากผู้ซื้อ หากเหตุผลในการขอคืนเงินของเขา/เธอนั้นไม่สมเหตุสมผล
การคืนผลิตภัณฑ์นั้น ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่คุณได้รับไป (เหมือนใหม่) โดยต้องไม่มีการฉีกขาดของตัวห่อหรือแพ็กเกจมีความเสียหายอย่างหนัก ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับก่อนที่จะขายและเต็มกล่อง
เพื่อจะยอมรับในการคืนผลิตภัณฑ์ คุณต้องแจ้งหมายวันและเวลาของผู้ที่ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และรายละเอียดจะต้องถูกแสดงไว้ในแชทไลน์การสั่งซื้อ
ลูกค้ามีสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไปและร้องขอที่จะทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นหรือขอเงินคืน ได้ 2 กรณี:
1. หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากบริษัท (ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านคุณภาพ) ลูกค้าควรจะคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 10 วันหลังจากวันที่เขา/เธอได้รับผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน
2. หากเป็นการตัดสินใจของลูกค้าที่ต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับในการขอคืนเงิน หากการขอคืนนั้นได้รับการยอมรับ ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและราคาส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ในทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ควรจะอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ โดยไม่มีความเสียหายและอยู่ในแพ็กเกจดังเดิม หากไม่คืนผลิตภัณฑ์ภายใน10 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการขอคืนเงิน
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อตกลง การยินยอมที่จะคืนผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือรับเป็นเงินคืน การคืนเงินให้กับลูกค้าจะกระทำภายใน 90 วัน นับจากวันที่เราได้รับผลิตภัณฑ์คืน
หากเป็นกรณีที่ขอคืนเงินซ้ำหรือขอคืนเงินในกรณีที่บริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเข้าใจได้ว่าลูกค้ากำลังกระทำผิดแห่งสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์หรือปฏิบัติด้วยความไม่ซื่อสัตย์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขการคืนนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดก็ตาม
เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

V. ภาระหน้าที่ในฐานะลูกค้า
คุณมีหน้าที่ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ ลูกค้าต้องไม่สร้างอันตรายหรือพยายามสร้างอันตรายต่อความซื่อสัตย์ ความปลอดภัยและ / หรือการมีอยู่ของบริการของบริษัท
● แจ้งชื่อจริง และนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล
● คุณเป็นผู้ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อไว้
● พร้อมรับ หรือมีตัวแทนในการรับผลิตภัณฑ์เมื่อมีการนำส่ง
● ห้ามมิให้มีการผลิตลอกเลียน
● ห้ามมิให้ให้ข้อมูลความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อมูลอื่นใดที่เป็นเท็จ

VI. เงื่อนไขและข้อตกลง
บริษัทมีสิทธ์ที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลง, แต่สิทธิ์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าหลังจากที่ได้สั่งซื้อไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว การแก้ไขหรือการขยายเงื่อนไขและข้อตกลงจะมีผลต่อเมื่อมีการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวอักษ กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้ในเว็บไซต์นี้ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ

VІІ. การบังคับใช้กฎหมาย – อำนาจรัฐ
ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฏหมายที่ใช้ดูแลจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การขายของทางไกลและการคุ้มครองผู้บริโภค และอาจมีการผูกขาดอำนาจของศาลต่อสถานที่ประกอบการของบริษัท ของเรา

VІІІ. ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ได้รับการเก็บรักษาไว้ด้วยคุณภาพที่ดีและตรงตามข้อกำหนด อีกทั้งยังได้รับการวิเคราะห์ถึงคุณภาพและการใช้ สำหรับการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้จากร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้และการประยุกต์ใช้นั้นด้วยตนเอง

IX. นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับและใช้เพียงเพื่อการดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่อจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมายความว่าคุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์และยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม นอกจากมีความจำเป็นทางด้านกฎหมาย หมายความว่า ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณ