สั่งซื้อ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


อันที่จริงแล้วเราไม่รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานของเราไปมากกว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องรวบรวมไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเพื่อการทำสถิติบนเว็บไซต์ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นเพียงข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นมาตรฐาน เรายืนยันที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อแจ้งแก่คุณให้ทราบว่าเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

1. ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจจะรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ
2. ข้อมูลด้านธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดขึ้น
3. ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราสำหรับจุดประสงค์เพื่อการลงทะเบียนกับเรา และ/หรือการบอกรับเป็นสมาชิกับการให้บริการของเว็บไซต์เรา และ/หรือการแจ้งเตือนผ่านอีเมล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เราอาจรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้ อาทิเช่น IP แอดเดรส ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชนิดของเบราว์เซอร์ แหล่งที่มา ระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชมและจำนวนหน้าที่เข้าชม เราอาจใช้ข้อมูลพวกนี้เพื่อการบริหารจัดการบนเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน อีกทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
นักท่องเว็บจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและการใช้ 'cookies' บนอินเทอร์เน็จ Cookies เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลที่คุณได้จัดเตรียมไว้ให้ มันไม่สามารถถูกนำมาใช้เพื่อการ "ขโมย " ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บไซต์นี้ใช้ cookies เพื่อการจดจำการปรับแต่งค่าของคุณ ตัวอย่าง เว็บไซต์อาจจดจำหน้าที่คุณเข้าชมเพื่อที่จะทำให้การเข้าชมครั้งถัดไปของคุณนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น (โดยการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นต่อสถานที่จัดเก็บ) หากคุณไม่ชอบที่จะใช้ cookies จริง ๆ แล้วละก็ คุณสามารถปิดการใช้งานได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณที่ Internet Options อย่างไรก็ดี มันจะมีส่งผลด้านลบต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์อื่นอีกมาก ซึ่งอาจรวมถึงเว็บไซต์นี้ด้วยเช่นกัน

The usage of "cookies"

When a user visits a web-site, the file "cookie" is recorded on his computer ( if a user allows the reception of such files). If a user has already visited this website, the file cookie is read from the computer. Aside from other purposes we use cookies in order to facilitate the recording of visitors statistics. Such data help us to determine what kind of information sent to customers may provide more value for them. These data collection is carried out in a generalized form and it never concerns user's private information.

Third parties, including Google, show the advertisements of our company on the web pages in the Internet. Third parties including Google use cookie to show advertisements based on the user's previous visits to our websites and their interests in web browsers. User can prohibit Google to use cookie. In order to do it, you should go to the special Google page at this address: http://www.google.com/privacy/ads/

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกไว้บนเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้เฉพาะในนโยบายความเป็นส่วนตัวแห่งนี้ หรือในส่วนอื่นที่เทียบเท่าบนเว็บไซต์นี้
นอกจากนี้แล้ว การใช้งานที่ระบุไว้ที่จุดอื่นบนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการ:
1. ปรับปรุงประสบการณ์ในการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณโดยการทำให้เว็บไซต์มีความเป็นส่วนตัว
2. ส่งข้อมูล (ที่มากกว่าการสื่อสารการตลาด) แก่คุณซึ่งเราคิดว่าคุณอาจจะสนใจมันโดยการโพสต์ หรืออีเมล หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
3. ส่งการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราไปให้คุณ ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจจะสนใจมันโดยการโพสต์ หรือที่ไหนที่คุณก็ตามที่คุณได้ยินยอมให้กระทำได้ โดยอีเมลหรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
เพิ่มเติมในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีเหตุผลสำหรับจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในที่ใดก็ตามบนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ:
1. เพื่อกรอบของกฎหมายที่เราจำเป็นต้องทำตาม
2. เพื่อการประสานกันกับขั้นตอนการดำเนินงานตามกฎหมายหรือในแง่ของการดำเนินการตามกฎหมายที่วางแผนไว้
3. เพื่อที่จะสร้าง ปฏิบัติหรือขัดขืนต่อสิทธิด้านกฎหมายของเรา (รวมถึงการจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของการป้องกันการฉ้อโกง ลดความเสี่ยงของความน่าเชื่อถือ)
4. สำหรับผู้ซื้อหรือผู้ขาย (หรือผู้ซื้อ ผู้ขายที่อาจเป็นไปได้) ธุรกิจใด ๆ หรือทรัพย์สินที่เรา (หรือกำลังไตร่ตรอง) กำลังขายหรือซื้อ
ยกเว้นขณะที่จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม

5. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
ข้อมูลที่เราได้รวบรวมอาจจะถูกเก็บไว้ ดำเนินการและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศใด ๆ ที่ซึ่งเราได้ดำเนินการเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรามีหน้าที่ที่จะต้องให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องการสูญหาย ใช้ในทางที่ผิดหรือปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แน่นอนว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจไม่มีความปลอดภัย และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

7. การแก้ไขนโยบาย
เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราและเงื่อนไขของนโยบาย และเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ข้อปฏิบัติบนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณเห็นชอบด้วยที่จะยินยอมในเงื่อนไขของนโยบายที่ได้กล่าวไว้ ณ เวลาที่คุณใช้งาน การเข้าถึงเว็บไซต์ในภายหน้าจะส่งต่อไปยังการแจ้งประกาศของนโยบายที่ได้แก้ไขซึ่งจะเข้าใจได้ว่าคุณได้ยอมรับในนโยบายที่ได้แก้ไขแล้วนี้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อใดก็ได้

8. การติดต่อ
คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางไลน์ @greencurmin